O filme

Absolútne všetko okolo nás vibruje na určitej frekvencii s patričnou vlnovou dĺžkou. Od fyzických predmetov, cez emócie, až po samotné myšlienky. Preto obklopenie sa nižšími či vyššími vibráciami má priamy dopad na životy ľudí.

Ide o česko-slovenský projekt, v ktorom sme sa formou filmového dokumentu rozhodli zmerať a otestovať konkrétne dva typy vibrácií a ich vplyv na človeka. Skupina dobrovoľníkov podstúpi komplexné lekárske meranie pred začatím samotného experimentu. Následne na to bude po dobu siedmich dní obklopená takzvanými nízkovibračnými vplyvmi (fast foody, sýtené nápoje, bežné programy v TV, alkohol, cigarety, hazard, disharmonická hudba, násilné filmy, videohry, pobyt vo vnútri - absencia slnečného svetla, nedostatok pohybu a pod.) Skrátka bežné fungovanie masovej populácie konzumu.

Po prvom týždni zmeriame ich zdravotný stav, po ktorom prejdú do trojdňovej prechodnej fázy detoxu, obohatenej o terapiu tmou.

Po nej bude nasledovať sedem dní takzvaných vysokovibračných harmonických vplyvov (výživná strava, cvičenie, joga, aktivity v prírode, umelecká činnosť, povznášajúca hudba, meditácie a pod.) Na záver podstúpia aktéri po tretíkrát lekárske testy, ktoré sa porovnajú s predchádzajúcimi meraniami. Cieľom výskumu je zmapovať tieto dva odlišné typy vplyvov - podnetov na človeka a zistiť, ktorá cesta - ktorý štýl života prináša aké následky. Kombináciou objektívneho vedeckého prístupu a pútavých filmových scén z každodenného života chceme priniesť príťažlivý a originálny koncept s veľkou ýpovednou hodnotou. Posolstvo filmu je zrejmé. Chceme ho však nechať na posúdenie samotnému divákovi. Naším zámerom je vtiahnuť ho týmto nevšedným frmátom do prežívania jednotlivých vplyvov a naznačiť mu východisko, ako zlepšiť kvalitu našich každodenných životov.

Všetko na svete je vibrácia.
Albert Einstein

Režisérska explikácia

Vibrácie sú zaujímavý filmový projekt, ktorý v sebe nesie populárny štýl ,,skutočných zážitkov”. Je to neuveriteľná výzva pre filmára. Snažiť sa zachytiť prítomnosť rozdielnych ľudí, ktorí sú postavení pred vibračné skúšky, v prostredí, ktoré symbolizuje to, čo postavy zažívajú, dáva možnosti ukázať harmóniu konania ľudí.

Pri tomto projekte spojíme klasický dokumentárny štýl s hraným prológom a epilógom, obohatený o ilustračné found fotage zábery z celého sveta. Zaujímavé je aj to, čo bude režisér v skutočnosti režírovať. Budú to skôr situácie a vizualita - surovosť zažívania protagonistov, ako ovládanie emočného prežívania postáv počas daných dní. Film Vibrácie bude z najväčšej časti vznikať v postprodukcii, kde sa budú spájať jednotlivé línie do veľkého príbehu, ktorý hovorí o svete kladnom a zápornom.

Necháme na divákovi, ktorý z týchto dvoch svetov ovládne jeho túžby, rovnako ako aj to, či sa rozhodne inšpirovať zmenou, ktorú na svojom živote môžeme zažiť všetci.

Čo je naším cieľom?

Naším zámerom je zacieliť tento film na slovenský a český trh a podať tento štýl rozprávania novým moderným spôsobom, ktorý v sebe kombinuje dokument, hraný film a found footage koláže, ktoré budú inscenované do dvoch svetov: záporného - nízke vibrácie a kladného - vysoké vibrácie.

Ďalšia fascinujúca vec je, že ak urobíme tento film správne, môže ľudí inšpirovať, motivovať a pomôcť im. To je presne to, čo Spolutvorcovia chcú - pomáhať.

Aktuálne

Momentálne sme v štádiu predprodukcie. Bezprostredne po skončení kampane na portáli startovac.cz, začína fáza vrcholných príprav k produkcii a ku castingom. Skupina dobrovoľníkov bude vybratá v Bratislave a v Prahe, keďže ide o česko-slovenský formát. O presných termínoch budeme širšiu verejnosť bližšie informovať v najbližších týždňoch formou verejnej propagácie projektu na FB fun page Spolutvorcovia. K samotnému natáčaniu pristúpime po dokončení príprav a výberových konaní, približne v druhej polovici leta. Po dvadsaťjeden dňovom nakrúcaní nasleduje fáza postprodukcie, s časovým horizontom tri až štyri mesiace, víťazne zakončená slávnostnou kinopremiérou v závere roka 2016.

Najväčšou výzvou, okrem rozpočtu, pre nás zostáva produkcia i dramaturgia samotného dvadsaťjeden dňového sociálneho experimentu. Rozmanitosť a tvorivý potenciál nášho tímu budeme vnášať do tohto unikátneho konceptu – dvoch odlišných svetov, dvoch odlišných vesmírov, ktoré empiricky zakúsia vybratí dobrovoľníci v bezprostrednom slede za sebou. Všetky výsledky budú mapované odborníkmi a následne vyhodnocované - hádajte, kým? Predsa vami!

Celkový obraz a výpovednú hodnotu nechávame na posúdení samotných divákov. Práve v tom je ukrytá prevažná časť nášho posolstva.

Spolutvorcovia

SILA ~ MÚDROSŤ ~ HUMOR ~ LÁSKA

Štyri zbrane hromadného tvorenia, ktorými SPOLU TVORÍME nový druh človeka na Zemi a novú spoločenskú paradigmu, postavenú na prirodzených ľudských hodnotách, akými sú úcta, rešpekt, spolupráca, súcit, vďačnosť, tvorivosť…

SPOLU - ťaháme za jeden povraz
TVOR - sme tvory, čo sem prišli tvoriť
CO - company, spoločenstvo tejto krásnej Zeme
VIA - cesta, po ktorej kráčame je zároveň aj cieľom

Vibrujte s nami !

Podporte nás na startovac.cz.

Máte záujem podieľať sa na tomto projekte ako investor ? Bližšie informácie Vám poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spolutvorcovia o. z.
Sibírska 6
831 02 Bratislava
Slovenska republika

IČO: 50011120
Číslo účtu EUR v Slovenskej repubike: 2900882175/8330
Číslo účtu CZK v Českej republike: 2900882175/2010
Iné meny a medzinárodné platby: IBAN: SK1783300000002900882175
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX